Profielschets 
  
Wat is een profielschets? 
 
Het maken van loopbaankeuzes is niet gemakkelijk. Soms is het nodig diep te graven in eerdere 
ervaringen, in het werk en privé. Op welke gronden heb je keuzes gemaakt? Je gaat kijken wat nog bij 
je past en wat niet meer bij je past. Welke rol je in de toekomst wilt vervullen. Welke werkomgeving 
bij je hoort en welke niet meer. Vragen die uitkomen bij waarom je eigenlijk werkt: wat zijn je 
diepste drijfveren? Het hoeft niet te betekenen dat je op slag van baan moet veranderen. Het kan als 
dat nodig is. Maar het hoeft niet.  
  
Door het maken van een profielschets van jezelf krijg je zicht op in hoeverre het “klikt” tussen de 
persoon die je nu bent en de baan die je nu hebt. Een profielschets is een beschrijving van wie je bent, 
wat je kunt en wat je wilt met betrekking tot je loopbaan. Een profielschets bestaat enerzijds uit een 
persoonsprofiel en anderzijds een beroepsprofiel. Bij een persoonsprofiel staan de volgende vragen 
centraal: 
  
Wie ben ik?  
Wat kan ik?  
  
Bij wie ben ik? geeft je antwoord op vragen als: 
  Welke persoonskenmerken zijn voor mij typerend?  
  Welke sterke en minder sterke kanten heb ik?  
  Wat zijn mijn verbeterpunten?  
  Welke opvattingen hebben anderen over mij en mijn kwaliteiten?  
  
Bij wat kan ik? kun je denken aan: 
  Over welke kennis, ervaring en vaardigheden beschik ik?  
  Hoe kan ik deze inzetten in de door mij gewenste functie?  
  
In het beroepsprofiel geef je een beschrijving van de baan waarin de voor jou belangrijkste zaken 
vertegenwoordigd zijn en onder welke condities je wilt werken. Het antwoord geven op de volgende 
vraag is hierbij essentieel: 
  
Wat wil ik?  
  
Bij wat wil ik? kunt je denken aan:  
  Wat vind ik belangrijk in werk?  
  Op welke werkgebieden / functies wil ik me richten?  
  Naar welke functie(s) gaat mijn hart uit en waarom?  
  Welke sterke kanten wil ik in mijn werk profileren?  
  Wat verwacht ik van de organisatie?  
  Wat verwacht ik van collega’s en wat kan ik hen bieden?  
  
Om je loopbaan effectief de juiste richting te geven is het verstandig om eerst een antwoord te vinden 
op deze vragen. De eerste stappen komen dus neer op het analyseren van jezelf. Voor een belangrijk 
deel weet je wel wie je bent en wat je goed kunt. De profielschets helpt je om je eigen profiel aan te 
scherpen en je bewust te maken van je “blinde vlekken”. Als je de vragen goed hebt beantwoord kun 
je vaststellen in welke richting je je wenst te ontwikkelen en /of welke banen voor jou geschikt zijn. 
Dankzij het profiel ben je in staat uw sterke punten te verwoorden en te werken aan je 
ontwikkelpunten. 
  

 
Van Dam Loopbaanbegeleiding kan jou deskundig ondersteunen bij het vinden van antwoorden op 
genoemde vragen. Tijdens een loopbaantraject bij Van Dam Loopbaanbegeleiding gebruikt de 
loopbaanadviseur diverse instrumenten om samen tot je profielschets te komen. Je kunt hierbij denken 
aan (online) oefeningen over persoonlijke kwaliteiten, competenties, loopbaanwaarden en interesses. 
  
Wie ben ik? 
  
Bij deze vraag gaat het om het beeld dat je van jezelf hebt en het beeld dat anderen van je hebben.  
  
  Wat zijn mijn persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten?  
  Welk gedrag vertoon ik in bepaalde situaties?  
  Hoe ga ik met collega’s om?  
  Wat houdt me bezig?  
  Waar gaat mijn belangstelling naar uit?  
  Hoe kijken anderen tegen me aan? (stel we bellen een aantal van je collega's: hoe gaan ze jou 
typeren?) 
  Wat vinden ze van mijn optreden?  
  
De werkgever ziet graag de juiste man/vrouw op de juiste plek. En jij  op jouw beurt wilt uiteraard het 
liefst werk dat bij je past en waar je jezelf prettig bij voelt. Door het formuleren van je profielschets 
hebt je de voor jou gewenste richting beschreven tegen de achtergrond van je kennis, ervaring, 
vaardigheden en kwaliteiten. Op basis van deze profielschets kunt je een plan van aanpak opstellen, 
uitgezet in de tijd. 
  
Het profiel zal geleidelijk veranderen van een vage schets in een portret dat steeds meer trekken van 
jouw persoonlijkheid vertoont. 
  
Wat kan ik? 
  
Het persoonsprofiel bestaat zoals gezegd uit antwoorden op de vragen: wie ben ik en wat kan ik? Bij 
wat kan ik? gaat het om je kwaliteiten, vaardigheden, ervaring en opleiding. 
  
De volgende vragen staan centraal: 
  
  Welke activiteiten stonden de afgelopen periode centraal in mijn werk? 
  Over welke opleiding(en) en ervaring beschik ik?  
  Welke prestaties heb ik geleverd?  
  Welke successen heb ik geboekt? 
  Wat doe ik graag?  
  Waar munt ik in uit?  
  Wat zijn mijn zwakke kanten? Hoe compenseer ik deze? 
  Wat doe ik in mijn vrije tijd?  
  
Zelf heb je een beeld van wat jouw kwaliteiten zijn en wat je goed en minder goed kunt (zelfbeeld). 
Daarnaast hebben anderen, zoals je manager en collega’s, ook een beeld van jou. Dit wordt 
“vreemdbeeld” genoemd. Het is belangrijk om erachter te komen wat anderen van je vinden. Dit helpt 
jou je zelfbeeld aan te scherpen. Soms kun je van mening verschillen met je manager of collega’s over 
wat je goed en minder goed kunt. Een assesment-onderzoek (hierbij wordt door een extern bureau je 
geschiktheid voor bepaalde functies gemeten) kan dan een goed instrument zijn om objectief 
inzichtelijk te krijgen wat jouw sterke en zwakke punten zijn. 
  

 
Wat wil ik? 
  
Naast het persoonsprofiel, werken we aan je beroepsprofiel. Bij de totstandkoming van het 
beroepsprofiel gaat het om de vraag: wat wil ik? 
De volgende vragen staan centraal: 
  
  Wat voor werk zou ik willen doen? 
  Welke taken/activiteiten doe ik graag?  
  Ben ik bereid om te reizen en hoeveel tijd wil ik daaraan besteden? 
  Welke voorwaarden stel ik aan een baan? 
  Wil ik in een team werken of juist zelfstandig? 
  Wil ik leiding geven of juist leiding krijgen? 
  Wat (in mijn werk) maakt dat ik mij gewaardeerd voel? 
 
Als je op dit soort vragen een helder antwoord hebt, weet je beter wat je wilt en zul je makkelijker de 
weg vinden naar je doel. Helaas weten de meeste mensen vaak beter wat ze niet willen dan wat ze wel 
willen. Dat maakt de doelstelling voor de loopbaan niet inzichtelijker. Meestal blijft de loopbaanvisie 
dan ook vaag en is men geneigd om af te wachten welke mogelijkheden zich vanzelf aandienen. Men 
wordt dan gestuurd door wat zich toevallig voordoet en door de impulsen van dat moment, in plaats 
van te proberen zelf sturing te geven aan de loopbaan. (dit blok staat teveel naar rechts) 
  
Als je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, dan weet je de weg te vinden op de arbeidsmarkt. 
 
In een loopbaantraject kan de loopbaanadviseur je begeleiden bij het helder krijgen van jouw 
loopbaanwaarden. Jouw normen en waarden werken door in je loopbaan en de keuzes die je daarin 
maakt. Misschien heb je van huis uit meegekregen dat zekerheid belangrijk is. Je zult daardoor 
wellicht meer waarde hechten aan een vaste baan dan anderen. Zicht krijgen op je eigen 
loopbaanwaarden helpt je om gerichter keuzes te kunnen en durven maken.  
  
Door het beantwoorden van de vragen wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik? hebt je inzicht gekregen 
in jezelf en is je totale profielschets tot stand gekomen. Door deze profielschets kun je tot de 
conclusie komen dat je je wilt ontwikkelen in je huidige functie of dat je binnen of buiten de 
organisatie op zoek wilt gaan naar een andere baan. Het vergt, zoals je hebt gezien, een methodische 
werkwijze, een flinke dosis inzet en enthousiasme. Van Dam Loopbaanbegeleiding kan je  hierbij 
helpen en deskundig ondersteunen. 
  

 
Voorbeeld profielschets 
   
Het persoonsprofiel 
Wie ben ik en wat kan ik? 
  
Ik word gezien als iemand die open en eerlijk is. Ik heb een groot doorzettingsvermogen en ben 
creatief ingesteld. Ik neem graag initiatieven en ben een doorzetter; ook in moeilijke situaties. Soms 
heb ik de neiging om drammerig te worden, als zaken niet op de manier gaan zoals ik wens. 
Terugkijkend op mijn werkverleden heb ik collega’s vaak horen zeggen dat ik goed kan luisteren en 
hierbij beschik over een goed inlevingsvermogen. Een andere eigenschap is mijn goede mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid, welke ik in de loop der jaren goed heb weten te ontwikkelen. Ik sta te allen 
tijde open voor de mening van een ander, maar ik ben soms geneigd mijn mening aan anderen op te 
leggen. Ik ben meer een ‘doe- ype’ dan een ‘denk-type’. Door mijn resultaatgerichte houding zien 
sommige collega’s mij als een streber. Hoewel ik conflicten als vervelend ervaar, ga ik deze niet uit de 
weg. Wel wil ik op een redelijke manier naar een oplossing zoeken. Mijn werkresultaten kenmerken 
zich in het algemeen door zorgvuldigheid, waarbij ik kan doorschieten naar perfectionisme. Ik vind het 
uiterst prettig als mensen mijn prestaties waarderen. Ik neem snel het initiatief. Het lukt me om soms 
lastige projecten van de grond te krijgen. Ik zou daarbij meer gebruik kunnen en willen maken van de 
expertise en ideeën van collega’s.  
  
Het beroepsprofiel 
Wat wil ik? 
  
Ik vind zelfstandigheid erg belangrijk, maar daarnaast wil ik terug kunnen vallen op een team. Ik 
verwacht van mijn leidinggevende dat hij/zij me beoordeelt op het uiteindelijke resultaat en niet dat 
hij/zij zich bezighoudt met ‘hoe’ ik mijn werkzaamheden uitvoer. Orde en structuur zie ik graag in 
mijn werk terug, evenals precisie en ruimte voor creativiteit en eigen initiatief. Mijn eigen 
nauwgezetheid t.a.v. afspraken en werkwijzen zou ik ook graag bij mijn collega’s willen aantreffen. 
In de omgang met collega’s vind ik het prettig als ik weet wat ik aan hen heb en dat zij open en 
duidelijk naar mij communiceren. Ik vind het prettig de ruimte te hebben om mijn ideeën en 
initiatieven tot uitdrukking te laten komen. Ik heb geen ‘negen tot vijf’-mentaliteit en wil dan ook een 
baan waarbij flexibele werktijden mogelijk zijn. Voldoende variatie in werk, evenals een hoge mate 
van eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor mij belangrijke zaken. 
Ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte mezelf te ontplooien is voor mij belangrijker dan veel geld 
verdienen.  
  
Mijn voorkeur gaat uit naar een functie als accountmanager in de zorgsector. Ik ben geen uitgesproken 
verkoper, maar ben sterk in het leggen en onderhouden van contacten met opdrachtgevers. Het 
opbouwen van een intensieve relatie met klanten is voor mij belangrijk. Mijn creativiteit helpt mij om 
voortdurend oplossingen te bedenken voor “problemen” van mijn klanten. Mijn doorzettingsvermogen 
zorgt ervoor dat ik niet snel opgeef om problemen aan te gaan en oplossingen te bedenken. Mijn 
perfectionisme vormt voor mij een valkuil omdat ik voortdurend bezig ben met het zoeken naar 
ideaaloplossingen die niet altijd realiseerbaar zijn. Ik zie reizen als belangrijk onderdeel van mijn 
werk. Op dit moment woon ik in Amersfoort en verhuizen is voor mij geen optie. Daarnaast gaat mijn 
voorkeur (vooralsnog) uit naar een functie bij mijn huidige werkgever.