Loopbaantesten

Wanneer je een traject volgt bij Van Dam Loopbaanbegeleiding heb je de mogelijkheid om uiteenlopende testen te doen, gecombineerd met het reguliere trajectprogramma. Voorafgaand aan of gedurende het traject bepaal je samen met de loopbaanadviseur/coach welke testen aansluiten bij je loopbaansituatie en vraagstelling. Voor deze (online)testen worden geen extra kosten in rekening gebracht. De testen kunnen eenvoudig via internet ingevuld worden en je ontvangt direct per email de rapportage. De uitkomsten van de testen worden vervolgens ingepast in het traject dat je volgt. 

Testen van Van Dam Loopbaanbegeleiding

• Competentietest - Deze test geeft snel en betrouwbaar je sterkste competenties weer.
• Beroepskeuzetest - Deze breed inzetbare beroepskeuzetest biedt een volledig beeld van je persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.
• Werkwaardentest - Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden je echt belangrijk vindt.
• Managementtest - Deze test geeft een heldere beschrijving van de managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.
• Werkstijltest - Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.
• Kerntyperingstest - Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van je sterke kanten en valkuilen.

Online Loopbaantest*

Een online in te vullen test waarbij de kandidaat stellingen voorgelegd krijgt, waarin 40 onderwerpen onderzocht worden die bij het kiezen van een loopbaanrichting van belang zijn. De uitkomsten worden met de kandidaat besproken en in een rapportage uiteengezet, onderverdeeld in de volgende onderdelen: doelen, drijfveren, rollen, inhoud, omgeving, organisatie, vakmanschap en vitaliteit. Voor de Online Loopbaantest werken wij samen met Vonk in Zwolle. Het tarief voor de Online Loopbaantest bedraagt € 250 exclusief BTW. Voor het tarief van de Online Loopbaantest gelden geen kortingen. 

 Talent-analyse*

Een Talent-analyse brengt de zogenaamde ‘aard en aanleg’ van de kandidaat in beeld en vertaalt die naar talenten. Uitgangspunt in deze methodiek is dat alle gevonden persoonlijke eigenschappen een functionele meerwaarde hebben, mits die op de juiste plaats en op het juiste moment worden ingezet. Een Talent-analyse bestaat uit persoonlijkheidsvragenlijsten, niveaubepaling en een interview waarin het gemeten talentenprofiel besproken wordt. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van gedragsobservatie. Van de talent-analyse wordt standaard een uitgebreide schriftelijke rapportage gemaakt. Voor de Talent-analyse werken wij samen met het bureau Vonk in Zwolle. Het tarief voor de Talent-analyse bedraagt € 1.500 exclusief BTW. Voor het tarief van de Talent-analyse gelden geen kortingen. 

Vraag vrijblijvend informatie aan

 
 
 
 
 
  Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Bij het invullen van bovenstaand formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring