Loopbaantesten

Wanneer je een traject volgt bij Van Dam Loopbaanbegeleiding heb je de mogelijkheid om uiteenlopende testen te doen, gecombineerd met het reguliere trajectprogramma. Voorafgaand aan of gedurende het traject bepaal je samen met de loopbaanadviseur/coach welke testen aansluiten bij je loopbaansituatie en vraagstelling. Voor deze (online)testen worden geen extra kosten in rekening gebracht. De testen kunnen eenvoudig via internet ingevuld worden en je ontvangt direct per email de rapportage. De uitkomsten van de testen worden vervolgens ingepast in het traject dat je volgt. 

Testen van Van Dam Loopbaanbegeleiding

• Competentietest - Deze test geeft snel en betrouwbaar je sterkste competenties weer.
• Beroepskeuzetest - Deze breed inzetbare beroepskeuzetest biedt een volledig beeld van je persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.
• Werkwaardentest - Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden je echt belangrijk vindt.
• Managementtest - Deze test geeft een heldere beschrijving van de managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.
• Werkstijltest - Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.
• Kerntyperingstest - Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van je sterke kanten en valkuilen.

Loopbaanscan

De Loopbaanscan is een uitgebreide online test – in te vullen in circa 75 minuten - met een analyse van drijfveren, interesse, persoonlijkheid en competenties met een koppeling naar vacatures en opleidingen. De uitkomsten worden in een rapportage uiteengezet en met jou besproken. Deze scan biedt een mooie aanvulling op een check of traject. Het tarief voor de Loopbaanscan bedraagt € 250 exclusief BTW.

Talent-analyse

Een Talent-analyse duurt een dag en brengt de zogenaamde ‘aard en aanleg’ van de kandidaat in beeld en vertaalt die naar talenten. Uitgangspunt in deze methodiek is dat alle gevonden persoonlijke eigenschappen een functionele meerwaarde hebben, mits die op de juiste plaats en op het juiste moment worden ingezet. Een Talent-analyse bestaat uit persoonlijkheidsvragenlijsten, niveaubepaling en een interview waarin het gemeten talentenprofiel besproken wordt. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van gedragsobservatie. Van de Talent-analyse wordt standaard een uitgebreide schriftelijke rapportage gemaakt. Voor de Talent-analyse werken wij samen met het Assessment Collectief in Zwolle. Na afloop van de Talent-analyse vindt desgewenst een drie-gesprek plaats tussen de kandidaat, de loopbaanadviseur van Van Dam Loopbaanbegeleiding en de adviseur van het Assessment Collectief. Het doel van een aanvullend drie-gesprek is om optimale aansluiting vanuit de Talent-analyse in het traject te realiseren. Dit gesprek kan worden gepland nadat het rapport is vrijgegeven door de kandidaat en dit kan desgewenst ook met de werkgever plaatsvinden. Het gesprek vindt plaats op de vestiging van Van Dam Loopbaanbegeleiding of bij de werkgever. Het tarief voor de Talent-analyse, inclusief rapportage en drie-gesprek, bedraagt € 1.650 exclusief BTW. 

Vraag vrijblijvend informatie aan

 
 
 
 
 
 
 Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Bij het invullen van bovenstaand formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring