Investeren in duurzame inzetbaarheid

De Christelijke Hogeschool Ede is de beste middelgrote hogeschool van Nederland, aldus de Keuzegids HBO 2016. Om topkwaliteit te leveren zijn gekwalificeerde en ondernemende medewerkers nodig. De CHE vraagt veel van haar medewerkers, maar investeert ook volop in opleiding en loopbaanontwikkeling. Al ruim 10 jaar verzorgt Van Dam Loopbaanbegeleiding diverse loopbaandiensten voor de CHE. Mariėt Beihuisen, P&O-adviseur, en Tjeerd van Dam, Loopbaanadviseur, geven hun visie op duurzame inzetbaarheid en ondernemerschap.

Wie ben jij voor de CHE van morgen?

Verandering is van alle tijden. Maar de tijden veranderen op het moment wel heel hard. De komende jaren transformeert de organisatie richting een ‘nieuwe’ CHE. Wat betekent dit voor de medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat je betrokken, inzetbaar en gemotiveerd blijft? Kortom: hoe houd je er lol in? Personeelsadviseur Mariėt Beihuisen - ,,Ik vind het mooi om te zien als mensen erachter komen wat hun bijdrage aan de organisatie kan zijn en daarvan in een flow terecht komen” – en loopbaanadviseur Tjeerd van Dam - ,,Gaaf dat de CHE in loopbaanontwikkeling investeert, dat is niet vanzelfsprekend” – in gesprek. ,,Binnen de CHE is het momenteel goed merkbaar dat we als organisatie in beweging zijn”, vertelt Mariėt in een van de gesprekskamers van de hogeschool. ,,Het is belangrijk dat mensen woorden kunnen geven aan de manier waarop die verandering hun loopbaan raakt. Aan wie ooit werd aangenomen voor een bepaalde functie, wordt nu de vraag gesteld: wat is jouw bijdrage aan de organisatie?” Tjeerd: ,,Het draait om toegevoegde waarde. Vroeger was je trouw aan je werk, loyaal aan je werkgever en kreeg je na 25 jaar een gouden horloge, nu zijn er andere wederzijdse verwachtingen. Voor welke uitdagingen staat de organisatie? Hoe kun je daarin je rol vinden en pakken? Maar ook: hoe zorgt de organisatie niet alleen voor salaris, maar ook voor kansen, ontwikkelingen, interessante projecten.”
Mariėt: ,,Dat begint bij bewustzijn. Doe ik als werknemer de goede dingen? Dingen die bij mij passen?” Tjeerd: ,,We zijn op zoek naar intrapreneurs, ondernemers binnen de organisatie die zowel bezig zijn met hun eigen ontwikkeling als met de ontwikkeling van de organisatie. Hart voor de zaak terwijl je jouw eigen ontwikkeling en grenzen voor ogen houdt.”
Mariėt: ,,Werken in resultaatverantwoordelijke teams gaat een steeds grotere rol spelen in de CHE. Een prachtige gelegenheid om met dat ondernemerschap te oefenen en feedback te vragen. Je hebt een honk, verbondenheid, nodig.” Tjeerd: ,,Het is aan de organisatie om dan ook de ruimte te geven om te experimenteren en fouten te maken. Ik zou de CHE willen uitdagen: zoek daarin de grenzen op. Maak werk van dat ondernemerschap.” Mariėt: ,,We houden er rekening mee dat deze verandering voor veel collega’s lastig is.” Tjeerd: ,,Dat kan, maar blijf als werknemer wel anticiperen op veranderingen. Wat weerhoudt je? Hoe zit het met je (externe) marktwaarde? Of zit je in de fuik van je eigen loopbaan? Wij gebruiken vaak de metafoor van de trein en het station. Ga eens op het station staan en kijk naar de CHE-trein die voorbij komt. Is het nog jouw trein? Waarom wel of niet? Wil je weer terug in de trein? Of liever naar een andere wagon? Maak tijd voor dit soort vragen.” Mariėt: ,,En maak je vragen en belemmeringen bespreekbaar. Durf uit de cirkels in je hoofd te stappen.”

Vitaliteitschecks CHE-medewerkers

De CHE biedt alle medewerkers de mogelijkheid een Vitaliteitscheck te volgen. In deze check krijgen medewerker zicht op hun competenties, energiegevers en -vragers en duurzame inzetbaarheid. Van Dam Loopbaanbegeleiding verzorgt deze Vitaliteitschecks voor de medewerkers.