Transitievergoeding & Outplacement

Ben je ontslagen of hangt er een ontslag boven je hoofd? Als je minimaal 2 jaar een dienstverband hebt dan heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding kun je gebruiken voor outplacement en/of (om)scholing naar ander werk.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

  • De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat je een arbeidscontract had. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat je bij de werkgever in dienst bent geweest.
  • Je krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.
  • Heb je 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever gewerkt? Dan krijg je vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
  • Ben je 50 jaar of ouder? En heb je 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever gewerkt? Voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar geldt, tot 2020: 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij je meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van jouw bruto maandsalaris. Voor het betalen van de transitievergoeding kun je met je werkgever een betalingsregeling afspreken.

Wanneer krijg je geen transitievergoeding?

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je:

  • korter dan 2 jaar in dienst bent geweest;
  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid;
  • onder de 18 jaar bent en maximaal 12 uur werkt;
  • de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt;
  • jouw werkgever te maken heeft met faillissement, surseance van betaling of schuldsanering;
  • jouw werkgever valt onder een cao waarin een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

Hoe kun je je transitievergoeding besteden?

De transitievergoeding kun je gebruiken voor outplacement, omscholing of als aanvulling op je inkomen. Kosten van outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Je betaalt hierover dan geen belasting.

Outplacement helpt je om effectiever een nieuwe passende baan te vinden. De kans is groot dat je de investering terugverdient en tegelijkertijd profiteert van fiscaal voordeel.

Let op!

Je moet schriftelijk akkoord gaan met de inzet van outplacement en/of (om)scholing om de kosten te kunnen verrekenen met de vergoeding.

Meer weten?

Wil je meer weten over outplacement of graag een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met ons op.