Veelgestelde vragen

Loopbaanbegeleiding

Wat levert een Loopbaancheck op?

Wat houdt een Loopbaantraject nu kortgezegd in?

Wat zijn meestal de uitkomsten van een Loopbaantraject?

Levert een Loopbaantraject nu meer op dan je zelf eigenlijk al weet?

Word je in een Loopbaantraject begeleid naar het zoeken van een andere baan?

Zijn de kosten van een Loopbaantraject fiscaal aftrekbaar?

 

Duurzame inzetbaarheid en coaching

Wat is een Vitaliteitscheck en een Vitaal Verder Traject?

Wat is het verschil tussen Vitaal Verder, een Loopbaantraject en een Coachingstraject?

Is coaching eigenlijk niet hetzelfde als psychotherapie?

Vergoedt mijn werkgever de begeleiding?

 

Outplacement en Re´ntegratie

Is Outplacement en Re´ntegratie uitsluitend individueel?

Eindigt het traject bij een nieuwe baan?

Wat is een transitievergoeding?

Verzorgen jullie ook IRO-trajecten in opdracht van het UWV?

Bieden jullie ook groepsoutplacement?

Werken jullie ook vanuit de locatie van een opdrachtgever?

Welke voordelen biedt de samenwerking met Aatop Personeelsintermediair?

 

Keuze bureau 

Waar moet je op letten bij de keuze voor een bureau?

Hoe weet je of een bureau kwalitatief goed is?

Welke aanvullende diensten worden geboden?

Begeleiden jullie ook scholieren bij studie- en loopbaankeuze? 

Wat is de missie en visie van Van Dam Loopbaanbegeleiding?

 

Start van een traject

Binnen welke termijn kan een intakegesprek plaatsvinden?

Zijn er kosten verbonden aan een intakegesprek?

Wat is de procedure na een intakegesprek?

Wat staat er in een offerte?

Rapporteren jullie aan de opdrachtgever?

 

Meer vragen?

 

Wat levert een Loopbaancheck op? naar boven

Een Loopbaancheck is een korte, maar krachtige analyse van de loopbaansituatie. In ÚÚn sessie wordt geanalyseerd wat de belangrijkste knelpunten zijn waar het gaat om de inhoud van de huidige baan, de werkomgeving/cultuur en een aantal overige zaken als reisstijd, arbeidsvoorwaarden etc. Er wordt gericht doorgevraagd op de knelpunten waardoor nieuwe invalshoeken belicht worden. Dit geeft de kandidaat nieuwe mogelijkheden om zich gericht verder te bezinnen op het vervolg van de loopbaan. De Loopbaancheck is een onderdeel in het loopbaankeuzeproces van de kandidaat. Regelmatig besluiten kandidaten na een Loopbaancheck het Loopbaantraject te doorlopen. In zo'n geval brengt Van Dam Loopbaanbegeleiding voor de Loopbaancheck geen tarief in rekening. Deelnemers aan een Loopbaancheck of Sollicitatiecheck kunnen gratis deelnemen aan de eerstvolgende Mobiliteitstraining Netwerken in het voor- of najaar.

Wat houdt een Loopbaantraject nu kortgezegd in? naar boven

In een Loopbaantraject worden alle aspecten die van belang zijn bij het maken van een gedegen loopbaankeuze op een rijtje gezet en tegen elkaar afgewogen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk beeld van wensen en mogelijkheden. Wordt aan het begin van het traject de kandidaat juist gestimuleerd zonder belemmeringen te brainstormen over de ideale werksituatie, naar het einde toe wordt bekeken in welke mate de verschillende wensen daadwerkelijk te realiseren zijn. Vervolgens maakt de kandidaat aan het eind van een traject een profiel (beschrijving van persoon en gewenst beroep) en een plan van aanpak waarin de opgedane inzichten worden omgezet in concrete acties.


Wat zijn meestal de uitkomsten van een Loopbaantraject? naar boven

Dit verschilt per persoon en situatie. Soms is het Loopbaantraject aanleiding tot concrete sollicitaties naar een andere baan. Soms komt iemand er juist achter dat hij het in zijn huidige baan en werkomgeving nog niet zo slecht heeft. Dan kan met een aantal accentveranderingen (b.v. een aangepast takenpakket, verbetering van de relatie met manager en/of collega's) de motivatie in de huidige baan volledig terugkeren. Altijd blijkt echter dat het maken van bewuste keuzes, of dat nu direct leidt tot grote veranderingen of niet, als zeer positief ervaren wordt. 

Levert een Loopbaantraject nu meer op dan je zelf eigenlijk al weet? naar boven

In een Loopbaantraject wordt de kandidaat gedwongen om stil te staan bij dieperliggende drijfveren en motivaties. De inzichten die een kandidaat opdoet zijn niet eens altijd nieuw. Echter, het bewustwordingsproces tezamen met het categoriseren en afwegen van alle meespelende aspecten maakt het voor de kandidaat minder moeilijk om een gedegen loopbaankeuze te maken. Zonder Loopbaantraject bestaat de kans dat betrokkene in een "mijmerfase" blijft zitten. In het hoofd worden voor- en nadelen van de huidige en een toekomstige baan tegen elkaar afgewogen. Gevolg is vaak dat mensen blijven piekeren en geen weloverwogen loopbaankeuze, met de daarbij ingecalculeerde risico's, durven maken. Vaak blijft men "vastzitten" in de huidige baan met als argument: Je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt.

Word je in een Loopbaantraject begeleid naar het zoeken van een andere baan? naar boven

Het Loopbaantraject heeft als resultaat een concreet profiel (beschrijving van persoon en gewenst beroep) en een gericht plan van aanpak. Na het traject gaat de kandidaat zelf uitvoering te geven aan het plan van aanpak. Particuliere kandidaten hebben de mogelijkheid om gratis 5 aaneengesloten dagdelen deel te nemen aan de tweewekelijkse groepsgewijze mobiliteitstrainingen van Van Dam Loopbaanbegeleiding. 

Zijn de kosten van een Loopbaantraject fiscaal aftrekbaar? naar boven

Zowel voor particulieren als bedrijven zijn de kosten van een Loopbaantraject aftrekbaar onder voorwaarden. Er moet dan voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering met betrekking tot sollicitatieactiviteiten, carriŔre-adviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops, etc.’. Wanneer een particulier de kosten voor het Loopbaantraject zelf betaalt, dan kunnen deze (incl. BTW) voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken als ‘scholings-kosten’. Tenminste als het doel ervan ‘het verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis’ is en dat ‘met het oog op het verwerven van inkomen’. De eerste € 250,- van het traject zijn niet fiscaal aftrekbaar. De factuur dient wel opgevoerd te worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Omdat scholingsaftrek een grijs gebied is, is het raadzaam om zelf navraag te doen bij de eigen belastingadviseur. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verbonden. 

Wat is een Vitaliteitscheck en een Vitaal Verder Traject? naar boven

De Vitaliteitscheck en Vitaal Verder zijn voor mensen die reeds langere tijd werkzaam zijn en een nieuwe start in de huidige baan willen maken. Het Vitaal Verder Traject is gericht op revitalisering, waarbij ge´nventariseerd wordt hoe de huidige baan kan worden “bijgestuurd” en daarnaast werkt de kandidaat aan persoonlijke leervragen. In het traject wordt gewerkt met het Baanvitaliteitsonderzoek. Een uitgebreid onderzoek waarbij stapsgewijs gewerkt wordt aan het verbeteren van de huidige werksituatie. De Vitaliteitscheck is de verkorte versie. In een korte, maar krachtige sessie worden de energiegevers en -vragers van de kandidaat in kaart gebracht en worden adviezen gegeven voor te ondernemen actie.

Wat is het verschil tussen Vitaal Verder, een Loopbaantraject en een Coachingstraject? naar boven

Een Vitaal Verder traject is erop gericht om met hernieuwde energie verder te gaan in de huidige baan. Bij het Loopbaantraject staat het maken van een gedegen loopbaankeuze centraal, oftewel kiezen voor de huidige functie of een andere functie. In het Coachingstraject wordt uitsluitend gericht gewerkt aan ÚÚn of meer leervragen van de kandidaat. De kandidaat wenst effectiever te functioneren, bv. werken aan assertiviteit of overtuigingskracht, leren omgaan met conflicten etc. 

Is coaching eigenlijk niet hetzelfde als psychotherapie? naar boven

Coaching kan worden samengevat als persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het werk. Bij psychotherapie ligt het accent bij de persoon zelf, terwijl het bij coaching gaat om de rol die de kandidaat vervult in de organisatie waar hij werkt. Het komt voor dat het vastlopen in het werk zozeer samenhangt met dieperliggende persoonlijksheidsproblematiek van de kandidaat dat (eerst) psychotherapie noodzakelijk is. 

Vergoedt mijn werkgever de begeleiding? naar boven

De komende jaren zal er in veel sectoren ge´nvesteerd worden in duurzame inzetbaarheid. Vanwege veranderde wetgeving zullen mensen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Meer dan ooit is het voor bedrijven en organisaties van belang om werk te maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Vooral de Vitaliteitscheck en het Vitaal Verder Traject sluiten aan op deze ontwikkeling. Vaak is de werkgever daardoor bereid om de check of het traject geheel of gedeeltelijk te financieren. Werkgevers hebben bovendien de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen van de belastingdienst. Dit scheelt 21% op het factuurbedrag.  Daarnaast zijn de kosten van een traject voor particulieren, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar

Is Outplacement en Re´ntegratie uitsluitend individueel? naar boven

Kandidaten hebben de mogelijkheid om tijdens de marktgerichte fase de individuele begeleiding te combineren met het deelnemen aan onze intensieve groepsgewijze mobiliteitstrainingen. In deze trainingen worden kandidaten getraind om zich optimaal te presenteren op de arbeidsmarkt. Naast de stevige inhoudelijke programma's is de meerwaarde dat kandidaten gebruikmaken van elkaars netwerk. 

Eindigt het traject bij een nieuwe baan? naar boven

Dat kan, maar hoeft niet. Als de kandidaat een baan gevonden heeft kan hij/zij het resterende traject ook gebruiken voor begeleiding in de nieuwe baan (jobcoaching). Van Dam Loopbaanbegeleiding kent bovendien een unieke garantieregeling. Indien de kandidaat tijdens het Outplacementtraject een nieuwe baan vindt en na een contract van maximaal een halfjaar ontslag krijgt of neemt heeft hij/zij de mogelijkheid om gebruik te maken van het resterende deel van het Outplacementtraject.

Wat is een transitievergoeding? naar boven

Volgens de wet Werk & Zekerheid (WWZ) heeft een werknemer bij onvrijwillig ontslag onder bepaalde voorwaarden recht op een financiŰle vergoeding: de transitievergoeding. Deze vergoeding kan de werknemer fiscaal gunstig besteden aan outplacement en/of (om)scholing. Lees hier meer over de transitievergoeding. 

Verzorgen jullie ook IRO-trajecten in opdracht van het UWV? naar boven

Wij verzorgen geen Re´ntegratie in het kader van de Individuele Re´ntegratie Overeenkomt (IRO) van het Werkbedrijf UWV.

Bieden jullie ook groepsoutplacement? naar boven

Wij kunnen groepsoutplacement verzorgen voor meerdere medewerkers van ÚÚn bedrijf of organisatie, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, fusie of de opheffing van een afdeling of de organisatie. Deze outplacementtrajecten kunnen uitsluitend groepsgewijs plaatsvinden, maar uiteraard ook in combinatie met individuele begeleiding. 

Werken jullie ook vanuit de locatie van een opdrachtgever? naar boven

De meeste diensten bieden wij aan vanuit onze locaties in GroningenDrachtenZwolle, AlmeloVeenendaal, AmersfoortAmsterdam en Sliedrecht. Daarnaast verzorgen wij ook graag trajecten en/of trainingen op de locatie van de opdrachtgever of een andere externe geschikte locatie in overleg met de opdrachtgever.

Welke voordelen biedt de samenwerking met Aatop Personeelsintermediair? naar boven

In Veenendaal en Sliedrecht zijn wij samen met Aatop Personeelsintermediair gevestigd in hetzelfde kantoorgebouw. Aatop richt zich op werving & selectie en detachering en heeft een groot netwerk op de arbeidsmarkt. Aatop is actief in de zorg, ict, milieu en techniek. Met regelmaat bemiddelt Aatop kandidaten van Van Dam Loopbaanbegeleiding naar een nieuwe baan. 

Waar moet je op letten bij de keuze voor een bureau? naar boven

Een aantal aspecten zijn van belang. Het programma dat door het bureau wordt aangeboden moet bij de kandidaat passen. Sommige bureaus werken met name met biografische of creatieve programma's. Van Dam Loopbaanbegeleiding werkt instrumenteel, d.w.z. met een concreet, praktisch programma (naar wens aangevuld met creatieve c.q. biografische oefeningen). Daarnaast moet het "klikken" met de adviseur. Geadviseerd wordt om bij meerdere bureaus een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen. Van belang is dat de adviseur met wie zo'n gesprek gevoerd wordt dezelfde is als de adviseur die de begeleiding verzorgt. In de derde plaats speelt de prijs-kwaliteit ook een belangrijke rol. Het is raadzaam om het aanbod en prijskaartje van meerdere bureaus te vergelijken. 

Hoe weet je of een bureau kwalitatief goed is? naar boven

Bureau's voor loopbaanbegeleiding en outplacement kunnen zijn aangesloten bij resp. OVAL en NOLOC. Deze branche-organisaties beoordelen of voldaan wordt aan bepaalde kwaliteitsnormen. Van Dam Loopbaanbegeleiding werkt volgens de gedragscode van NOLOC, de vereniging voor loopbaanprofessionals.

Welke aanvullende diensten worden geboden? naar boven

In een traject wordt gebruikgemaakt van diverse Loopbaantesten, zoals een Competentietest, Beroepskeuzetest en een Werkwaardentest. Deze testen maken integraal onderdeel uit van elk traject en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Daarnaast kan elk traject worden uitgebreid met een Loopbaanscan of Talent-analyse

Begeleiden jullie ook scholieren bij studie- en loopbaankeuze? naar boven

We richten ons op de leeftijdsgroep vanaf 20 jaar die zijn afgestudeerd, werkzaam zijn of gewerkt hebben. Onze programma's zijn minder geschikt voor scholieren. We kunnen wel doorverwijzen naar bureaus die beroepskeuzetesten voor scholieren aanbieden. 

Wat is de missie en visie van Van Dam Loopbaanbegeleiding? naar boven

Vanuit een persoonlijke betrokkenheid ondersteunen wij opdrachtgevers en kandidaten optimaal bij loopbaanvraagstukken. Wij leveren goede tot uitstekende loopbaandiensten. Onze aanpak kenmerkt zich door korte lijnen met klanten, accurate en snelle terugkoppeling naar opdrachtgevers en kandidaten. Wij werken vanuit een christelijke grondhouding wat betekent dat we openstaan voor iedereen. 

Binnen welke termijn kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden? naar boven

Doorgaans kan een kennismakingsgesprek binnen twee weken plaatsvinden. Het hangt uiteraard af van de eigen wensen/eisen ten aanzien van de dagen om een afspraak te maken. Bij de bevestiging van de afspraak verzoeken wij u om  voorafgaand aan het kennismakingsgesprek een curriculum vitae te mailen. 

Zijn er kosten verbonden aan een kennismakingsgesprek? naar boven

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis en daarna kan de kandidaat de tijd nemen om te beslissen of hij/zij met een traject van start wenst te gaan. 

Wat is de procedure na een kennismakingsgesprek? naar boven

Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat zowel de kandidaat als de adviseur van Van Dam Loopbaanbegeleiding van start willen gaan met het traject dan zijn er twee mogelijkheden, nl.

1. Particulier traject

De kandidaat start als particulier het traject. De kandidaat is dan zelf opdrachtgever en in dit geval wordt een overeenkomst aangegaan met de kandidaat zelf. In de overeenkomst staan o.a. afspraken over de duur en inhoud van het traject, vertrouwelijkheid en het tarief. Na de start van het traject ontvangt de kandidaat een factuur voor het traject. De kosten zijn mogelijk (deels) aftrekbaar.

2. Zakelijk traject

De opdrachtgever is de organisatie waar de kandidaat werkzaam is of is geweest. In dat geval ontvangt de opdrachtgever in overleg met de kandidaat per email een offerte voor het traject. Voorafgaand aan de start van het traject wordt de opdrachtgever en kandidaat gevraagd de definitieve offerte digitaal (per email) te accorderen. Na de start van het traject ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het traject.

Wat staat er in een offerte? naar boven

In de offerte wordt o.a. de doelstelling van het traject, de duur en de werkwijze beschreven. Daarnaast staan in elke offerte afspraken over vertrouwelijkheid van informatie, rapportage en het tarief voor het traject. Op alle offertes zijn de algemene voorwaarden van Van Dam Loopbaanbegeleiding van toepassing. 

Rapporteren jullie aan de opdrachtgever? naar boven

De opdrachtgever ontvangt tijdens en/of na afloop van het traject op verzoek een schriftelijk rapportage. De kandidaat heeft vooraf inzage in de rapportage en dient in te stemmen met de inhoud ervan. Het komt regelmatig voor dat er op verzoek van de kandidaat en in overleg met de opdrachtgever niet gerapporteerd wordt. Voor Outplacementtrajecten en Re´ntegratietrajecten worden hiervoor geen extra kosten berekend (de rapportage maakt deel uit van het tarief van het traject). Voor alle overige trajecten wordt per rapportage het tarief van € 150 exclusief 21% BTW in rekening gebracht.

Meer vragen? naar boven

Heeft u vragen die nog onbeantwoord zijn? Vraag vrijblijvend meer informatie aan. 

 
 
 
 
 
 Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Bij het invullen van bovenstaand formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring