Re´ntegratie 1e en 2e spoor

Ben je langere tijd ziek en kun je (tijdelijk) je eigen werk niet doen? Wij bekijken dan samen met jou hoe je zo goed mogelijk kunt re´ntegreren. Als eerste brengen we jouw situatie in kaart: In hoeverre kun je werken aan herstel, kan je werk worden aangepast en kun je re´ntegreren bij de huidige werkgever. Soms is het beter om (tijdelijk of permanent) bij een andere werkgever aan het werk te gaan. Externe reintegratie, detachering of bemiddeling is dan de juiste route. Wij ondersteunen je graag bij dit proces, om je re´ntegratie zo goed mogelijk te begeleiden en te borgen.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Voordat je start met het Re´ntegratietraject, vindt er een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats met een loopbaanadviseur van Van Dam Loopbaanbegeleiding. Wij bieden trajecten op maat en vinden het belangrijk om aan te sluiten bij jouw wensen en verwachtingen. Daarom wordt in dit gesprek gekeken naar jouw vertrekpunt: waar sta je nu en waar wil je naar toe? Wat heb je nodig om dit proces te laten slagen? Ook informeren wij je in dit gesprek over onze werkwijze en methodieken.

Werkwijze

Het Re´ntegratietraject bestaat uit een programma waarin heroriŰntatie op de loopbaanontwikkeling, coaching en ondersteuning bij het re´ntegreren centraal staan (1e spoor). Is er sprake van een externe re´ntegratie, dan is outplacementondersteuning een essentieel aanvullend onderdeel van het traject (2e spoor). Ook kan, in nauwe afstemming met de opdrachtgever, bij- of omscholing een onderdeel zijn. Wanneer je een (tijdelijke of definitieve) baan vindt, kun je voor het resterende deel van het traject ondersteund worden door middel van jobcoaching.

HeroriŰntatie

In loopbaanheroriŰntatie ga je verschillende loopbaanalternatieven onderzoeken. Je doorloopt een gedegen programma met opdrachten en (online) testen op het gebied van persoonskenmerken, loopbaanwaarden, competenties, kernkwadranten, werkvelden en beroepen. Dit helpt je om antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? De uitkomsten hiervan worden tijdens de tweewekelijkse loopbaansessies besproken. Resultaat van deze fase is een gedegen profiel, bestaande uit een persoonsprofiel en een beroepsprofiel. Het persoonsprofiel bestaat uit een overzicht van je kwaliteiten, sterkte/zwakteanalyse en kennis en vaardigheden. In het beroepsprofiel wordt de gewenste werksituatie weergegeven. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt met concrete doelen en acties die nodig zijn om de gewenste loopbaankoers vorm te geven. Gemotiveerde terugkeer in het arbeidsproces is hierbij het uitgangspunt.

Coaching

Tijdens de coaching wordt gewerkt aan bewustwording van je gedrag en diepere, onbewuste drijfveren. Dit vergroot je zelfinzicht in structurele, belemmerende patronen en biedt handvaten om deze om te buigen. Hierbij maken wij gebruik van verschillende methodieken zoals de Rationeel Emotieve Training (RET) Transactionele Analyse, Kernkwadranten, Narratieve gespreksvoering, het Enneagram en de Thomas Kilmann-conflicttest.

Outplacement

Outplacementondersteuning wordt geboden bij externe re´ntegratie. Je hebt, naast de tweewekelijkse individuele sessies, de mogelijkheid om deel te nemen aan de tweewekelijkse groepsgewijze mobiliteitstrainingen van Van Dam Loopbaanbegeleiding.

Je wordt actief ondersteund bij sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Met behulp van vacatureanalyses wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en een goed CV en het effectief solliciteren via social media, zoals LinkedIn. Daarnaast worden sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken voorbereid. De loopbaanadviseur ondersteunt bovendien bij jobsearch en maakt daarbij gebruik van nieuwe en bestaande netwerken.

Resultaat

Het doel van het Re´ntegratietraject is dat je binnen een, naar omstandigheden, redelijke termijn gemotiveerd kunt terugkeren in het arbeidsproces binnen of buiten de organisatie. 

Tarief

Re´ntegratie wordt altijd op maat aangeboden en afgestemd op jouw wensen en jouw wensen en verwachtingen.

Re´ntegratietraject

6 maanden: € 3.500 exclusief BTW
9 maanden: € 5.000 exclusief BTW
12 maanden € 6.500 exclusief BTW

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vraag vrijblijvend informatie aan

 
 
 
 
 
  
Voorbeeld Re´ntegratietraject 6 maanden

  • 12 individuele sessies in Groningen, Zwolle, Veenendaal of Sliedrecht
  • 12 tweewekelijkse mobiliteitstrainingen in Zwolle of Veenendaal
  • Inclusief eventuele rapportages voor de opdrachtgever
  • Gratis professionele LinkedInfoto
  • Tarief: € 3.500 exclusief BTW
  • Informeer ook naar onze interessante kortingen

Garantieregeling en Jobcoaching

Vind je een nieuwe baan tijdens het Re´ntegratietraject dat mag je het resterende deel van het traject gebruiken voor Jobcoaching. Als je een nieuwe baan vind en geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot Jobcoaching, maar na een contract van 6 maanden ontslag krijgt of neemt, dan heb je mogelijkheid om gebruik te maken van het resterende deel van het traject.